Jamstvo

Mill potrošačima nudi 5-godišnje jamstvo na bilo koji Mill proizvod. Za poslovne korisnike jamstveni rok je 2 godine. Ovo jamstvo daje korisniku pravo, prema Millovom razumnom nahođenju, da popravi ili zamijeni neispravan proizvod ili, alternativno, na povrat novca.

Uvjeti jamstva

Jamstvo pokriva samo nedostatke koji potječu od Mill. Stoga kupac neće imati pravovaljan zahtjev za jamstvo ako je kvar rezultat okolnosti kao što su sljedeće:

 • Nemarna uporaba, pogrešna uporaba, zanemarivanje ili nemarno rukovanje proizvodom koji nije u skladu s korisničkim priručnikom Mill.
 • Kvarovi uzrokovani transportom su izvan odgovornosti Milla.
 • Normalno trošenje, uključujući dijelove koji se mogu istrošiti tijekom vremena, kao što su baterije za daljinske upravljače (ako su dostupni), filtri, cijevi i svjetiljke za vanjsko grijanje itd.
 • Šteta zbog uporabe koja nije u skladu s nazivnom snagom i Hz.
 • Oštećenje uslijed nepravilnog održavanja proizvoda.
 • Oštećenja uslijed nestanka struje, strujnih udara i/ili vremenskih uvjeta.
 • Oštećenje zbog neuspjeha ugradnje ili sastavljanja proizvoda u skladu s korisničkim priručnikom Mill.
 • Korištenje dijelova i pribora, npr. filteri koji nisu službeno certificirane komponente Mill.
 • Popravci ili izmjene od strane osoba koje nisu Mill ili njegovi ovlašteni agenti.
 • Manja odstupanja od navedene kvalitete koja su nebitna za vrijednost i cjelovitost proizvoda ili odstupanja koja bi kupac razumno mogao očekivati.
 • Uređaji koji se koriste sa softverom ili hardverom trećih strana.
 • Problemi sa softverom i povezivanjem zbog lokalnih ograničenja pristupa našim uslugama u oblaku.
 • Problemi sa softverom i povezivanjem zbog nepodržanih uređaja trećih strana.
 • Neispravnost aplikacije ili cloud/web usluge nije pokrivena jamstvom.

Radi izbjegavanja sumnje, ovo jamstvo kupcu ili bilo kojoj trećoj strani ne daje nikakvo pravo na naknadu, štetu ili bilo kakvo smanjenje cijene. Mill prema ovom jamstvu neće imati obvezu pokrivanja bilo kakvih gubitaka koje pretrpi kupac ili bilo koja treća strana.

Ovi uvjeti jamstva vrijede samo za kupce koji kupuju proizvode preko ovlaštenih trgovaca Mill. Popravak ili zamjena pod ovim jamstvom ne produljuje razdoblje jamstva niti započinje novo razdoblje jamstva. Međutim, ostatak jamstvenog roka i dalje će vrijediti.

Ovo jamstvo ne ograničava niti utječe na prava i pravne lijekove kupca prema primjenjivom obveznom zakonu.

Prodavač će riješiti jamstveni zahtjev u Mill ime. Za podnošenje zahtjeva prema ovom jamstvu, molimo slijedite korake u nastavku.

Postupak prijave i potrebna dokumentacija

 1. Obratite se ovlaštenom trgovcu Mill kod kojeg ste kupili proizvod.
 2. Ponesite originalni račun, serijski broj proizvoda i neispravan proizvod.
 3. Ovlašteni Mill trgovac testira proizvod i procjenjuje je li reklamacija pokrivena jamstvom.
 4. Ako je zahtjev pokriven jamstvom, ovlašteni Mill trgovac će odlučiti hoće li proizvod popraviti, zamijeniti ili vratiti novac u skladu s Millovim uputama.
 5. Ovlašteni zastupnik Mill-a odgovara Međunarodnom distributeru/glavnom uredu Mill-a.